Diagnoza neuropsychologiczna

Diagnoza neuropsychologiczna jest badaniem, które służy ocenie sprawności poszczególnych funkcji poznawczych, takich jak: koncentracja uwagi, pamięć, myślenie, funkcje językowe, orientacja przestrzenna. Diagnoza neuropsychologiczna pozwoli ocenić aktualny poziom deficytów oraz wyodrębnić funkcje zachowane na dobrym poziomie. W trakcie badania określa się również możliwość wykorzystania poszczególnych funkcji w życiu codziennym.

Badanie neuropsychologiczne dotyczy osób, które skarżą się na pogorszenie pamięci lub utratę zdolności zapamiętywania (uczenia się), doświadczają trudności w zakresie porozumiewania się i rozumienia mowy, czytania i pisania, nie potrafią skoncentrować uwagi na jednej czynności, łatwo się rozpraszają, mają trudności z planowaniem działań i ich realizacją, rozwiązywaniem problemów, kłopoty w orientacji w przestrzeni, obserwują narastające trudności z wykonywaniem codziennych czynności. Diagnozę neuropsychologiczną przeprowadza się najczęściej u pacjentów z chorobami neurologicznymi (zaburzeniami krążenia mózgowego - po udarze niedokrwiennym czy krwotocznym, urazie czaszkowo-mózgowym, z guzami mózgu, w przebiegu procesu otępiennego, chorujących na padaczkę). Ocena neuropsychologiczna wykonywana jest często również w toku szerszej diagnostyki medycznej, na zlecenie lub we współpracy z lekarzami innych specjalności.

Badanie polega na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu oraz testów neuropsychologicznych. Celem diagnozy jest wskazanie problemów oraz zaproponowanie ewentualnych działań terapeutycznych, rehabilitacyjnych.

Pacjenci po urazach i przebytych chorobach neurologicznych na badanie w Centrum Zdrowia Psychicznego w Lublinie powinni zabrać karty informacyjne z przebiegu hospitalizacji na oddziałach neurochirurgicznych, neurologicznych, opisy badań, takich jak: rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, EEG. Osoby korzystające z okularów do czytania również powinny je zabrać ze sobą.