Psychiatra dziecięcy w Lublinie

Psychiatra dziecięcy zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem problemów, zaburzeń psychicznych u pacjentów niepełnoletnich. Lekarze z Centrum Zdrowia Psychicznego w Lublinie zajmują się problemami wieku rozwojowego, takimi jak: zespoły lękowe, zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja), zaburzenia emocjonalne, nerwicowe, rozwojowe, nadpobudliwość i zaburzenia zachowania, depresja dziecięca i młodzieńcza, agresja i autoagresja, uzależnienia, moczenie nocne, ADD, ADHD i innymi.

Psychiatra dziecięcy przed postawieniem diagnozy bierze pod uwagę szerokie spektrum uwarunkowań rodzinnych, społecznych, środowiskowych i psychologicznych małego pacjenta. Zazwyczaj pierwsza wizyta odbywa się przede wszystkim z rodzicami bądź opiekunami i polega na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu i zebraniu informacji na temat rozwoju, funkcjonowania (w rodzinie, przedszkolu, szkole, grupie rówieśniczej) i problemów dziecka oraz funkcjonowania rodziny. W tym czasie dziecko może oswoić się z atmosferą gabinetu i badania.

Na takie spotkanie z psychiatrą dziecięcym warto zabrać wcześniejsze opinie specjalistów (psychologiczne, psychiatryczne), obserwacje i uwagi wychowawców, nauczycieli, pedagogów szkolnych, dotychczasową dokumentację medyczną. W czasie kolejnej wizyty psychiatra spotyka się z rodzicami (opiekunami) i dzieckiem. Przebieg tego spotkania przybiera formę wspólnej zabawy i swobodnej rozmowy, dlatego dbamy o odpowiednią atmosferę i stworzenie przyjaznych, komfortowych warunków małym pacjentom

Zazwyczaj dopiero po dwóch konsultacjach możliwe jest postawienie diagnozy i zaproponowanie odpowiedniej terapii, leczenia. Niekiedy postępowanie wymaga współpracy kilku lekarzy specjalistów (np. psychologa i psychiatry, neurologa), tak, by zapewnić kompleksową i wielowymiarową pomoc.

Psychiatra dla dzieci Lublin - rejestracja tel: 531 190 320