PSYCHIATRA: prof. dr hab. Halina Marmurowska – Michałowska

prof Marmurowska-Michałowska

prof. dr hab. Halina Marmurowska - Michałowska - profesor doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Jako nauczyciel akademicki przez całe zawodowe życie związana z Kliniką Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; wieloletni wykładowca na Wydziale Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Organizowała Oddział Nerwic w Klinice Psychiatrii, przez wiele lat była jego Ordynatorem. W późniejszym okresie prowadziła Oddział Zaburzeń Nastroju.
Zainteresowania naukowe dotyczą zaburzeń schizofrenicznych, zaburzeń depresyjnych, powikłań w leczeniu, doboru leków, współpracy z pacjentem w trakcie leczenia. Uczestniczka wielu programów międzynarodowych związanych z oceną nowych leków wprowadzanych do lecznictwa psychiatrycznego. Promotor siedmiu prac doktorskich i opiekun specjalizacji kilkunastu lekarzy psychiatrów.
Od 1990 roku prowadzi indywidualną praktykę lekarską. Jest konsultantem w Oddziale Dziennym i Poradni Zdrowia Psychicznego Centrum Medycznego „Przyjaźni” w Lublinie.

Godziny przyjęć

Wizyta lekarska:
Poniedziałek: 9-13, 15-19
Wtorek: 9-13, 15-19