Marta Mańdziuk

Marta Mańdziuk - Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (specjalizacja: Psychologia Kliniczna), 1.5 - rocznych Studiów Podyplomowych z zakresu Diagnostyki i Terapii Neuropsychologicznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wiedzę swą i rozwój zawodowy poszerzała uczestnicząc w różnego rodzaju konferencjach z zakresu neuropsychologii i psychologii ogólnoklinicznej.
Posiada 10 letnie doświadczenie kliniczne w pracy diagnostycznej (diagnoza neuropsychologiczna, różnicowa, osobowościowa) i terapeutycznej (terapia neuropsychologiczna oraz poradnictwo psychologiczne z elementami psychoterapii indywidualnej) zdobywane w Oddziale Neurologicznym z Poddodziałem Udarowym.

Specjalizuję się w diagnozie neuropsychologicznej – łącząc wiedzę psychologiczną i neurologiczną. Swoje działania kieruje głównie do grupy osób z organicznym uszkodzeniem mózgu, zaczynając od diagnozy umożliwiającej określeniu dysfunkcji w różnych obszarach funkcjonowania. Na tym etapie możliwe jest podjęcie terapii neuropsychologicznej lub skierowanie pacjenta na konsultację z innym specjalistą (np. lekarzem neurologiem lub psychiatrą), by zastosować najbardziej właściwy sposób pomocy.
W tym zakresie oferuję pomoc przede wszystkim osobom, które doznały zaburzenia funkcjonowania mózgu, co może wpływać na: pamięć, uwagę, zdolności komunikacji, orientację w otoczeniu, język, rozumienie, uczenie się. Sytuacjami pogarszającymi funkcjonowanie mózgu są na przykład urazy głowy (czaszkowo-mózgowe), udary mózgu, procesy otępienne, padaczka. Podłoże osłabienia wydolności umysłowej mogą stanowić niekiedy również problemy emocjonalne, obniżenie odpornosci psychicznej czy szeroko pojęty stres.
Oferuję również profesjonalne wsparcie w sytuacjach kryzysowych, poradnictwo i konsultacje psychologiczne.

Godziny przyjęć

diagnoza i terapia neuropsychologiczna, poradnictwo psychologiczne:
Środa: 15.30-20.00