PSYCHOTERAPEUTA: Aneta Lutomska

Aneta Lutomska – psycholog, psychoterapeuta, coach. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS oraz Studiów Pedagogiczno- Kwalifikacyjnych WSPiA w Lublinie. Ukończyła Studium Coachingu Grupy Synapsis w Warszawie, kurs trenerski z zakresu Umiejętności Wychowawczych przy Centrum Szkoleniowym Szkoły dla Rodziców i Wychowawców w Warszawie oraz Certyfikowany Kurs Trenerski Treningu Zastępowania Agresji ART® w Instytucie Amity w Warszawie. Ukończyła szkolenie w zakresie Integratywnej Metasystemowej Psychoterapii krótkoterminowej oraz   Diagnozy klinicznej DSM 5 w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie.

Obecnie realizuje Kurs Psychoterapii prowadzony przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie pod kierownictwem prof. dr hab. J. Aleksandrowicza.

Zajmuje się poradnictwem psychologicznym, psychoterapią i coachingiem. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu treningów poznawczo-behawioralnych, coachingu indywidualnego i grupowego, szkoleń z zakresu kompetencji społecznych, umiejętności interpersonalnych, coachingowych, interwencji i pomocy psychologicznej oraz pomocy w kryzysie. Prowadzi kursy i warsztaty psychoedukacyjne  dla nauczycieli i rodziców, a także Treningi Zastępowania Agresji. Stale współpracuje z Psychologicznym Centrum Rozwoju w Lublinie, Europejską Platformą Edukacyjną i Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II.

Godziny przyjęć

Poradnictwo psychologiczne, psychoterapia indywidualna i grupowa
środa: 13.00 – 15.00